سمینار:چگونه اسپانسر جذب کنیم؟!!
با همکاری شهر داری شیراز با حضور بیش از۱۰۰شرکت کننده در محل فرهنگسرای ملت شیراز با بهره گیری از برترین اساتید ومتد آموزشی روز دنیا وهمچنین تجهیزات آموزشی و در نهایت بازخوردگیری و میزان رضایت مندی علاقه مندان