اعطاء نمایندگی به شهرستان ها

انجمن مردم نهاد هنر گستران شهر راز از سراسر نقاط استان فارس نماینده فعال و رسمی می پذیرد./ نحوه  تاسيس و فعاليت شعب و دفاتر  نمایندگی انجمن [...]

اولین جلسه مجمع عمومی برگزارشد.

اولین جلسه انجمن مردم نهاد هنرگستران شهر راز با حضور نماینده اداره کل ورزش وجوانان استان فارس وحداکثری اعضای مجمع عمومی در دفتر محل کار معاون فرهنگی [...]

شعر:سرمای محال

شاعر:فاطمه شمس 16ساله از فسا شعر:سرمای محال شاعر:فاطمه شمس 16ساله از فسا تو به جان میخری امروز انفرادی را باید اباد کنی خانه ی اجدادی را سهم تو [...]